Móttaka skjala

Opinber skjöl

Allar stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaganna sem að Héraðskjalasafninu á Akureyri standa eru afhendingarskyld með skjöl sín til safnsins. Það er lagaleg skylda hvers héraðsskjalasafns að varðveita skjöl opinberra aðila í sínu umdæmi, þ.e.a.s. öll gögn sem verða til á vegum bæjar- og sveitarfélaga á svæðinu, allra embætta, stofnana, fyrirtækja og annarrar starfsemi á þeirra vegum.

Þar sem sveitarfélög á safnsvæðinu og Héraðsskjalasafnið á Akureyri hafa ekki tekið upp langtímavarðveislu á rafrænum gögnum þarf að prenta út öll skjöl sem stofnun/ sveitarfélagi er skylt að varðveita.

Einkaskjöl

Héraðsskjalasafnið tekur einnig við skjölum einstaklinga til varðveislu enda er í þeim að finna margs konar fróðleik sem skjöl frá opinberum stofnunum veita enga vitneskju um. Sem dæmi um merk einkaskjöl geta verið dagbækur, bréfasöfn, bókmenntahandrit, sveitarblöð, ættfræði, búreikninga o.fl. Engu máli skiptir hvaða stöðu einstaklingurinn hefur, né aldur eða kyn og hveru mikið um er að ræða.

Til einkaskjala heyra einnig skjöl fyrirtækja og félaga. Í reglugerð er kveðið á um að félögum sem njóti opinberra styrkja beri að skila inn sínum gögnum á héraðsskjalasafn. Það er væntanlega metnaðarmál hvers félags að skilja eftir sig merki um starfsemina og að skjöl þess séu varðveitt. Oft er það  svo að skjöl félags flytjast hús úr húsi með formönnum og jafnvel gleymast eða týnast við þær aðstæður. Koma má í veg fyrir slíkt með því að fela safni varðveislu gagnanna. Hið sama á við um skjöl fyrirtækja.

Sjá nánar um afhendingar skjala og frágang þeirra hér